Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Nordair Systems GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 18, 20459 Hamburg, Duitsland, Tel.: +49 40 52473283, E-mail: info@nordair-systems.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) hosting

Gehost door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op de basis van een Processing namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-diensten kunnen gegevens ook worden verwerkt in het kader van verdere verwerking in opdracht van Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. of Shopify (USA) Inc. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, garandeert het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie het passende niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere dan de hierboven genoemde servers door Shopify vindt alleen plaats binnen het hieronder gespecificeerde kader.

4) koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door ons gebruikte cookies, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met art. 6 Para. 1, onder b GDPR noch voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 Para. 1 liter in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contactpersoon:

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht is.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behoudt zich het recht voor om verdere gebruik van uw gegevens zoals toegestaan door de wet is geweest.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In het kader van de betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, indien dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

8) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's van de aanbieder "YouTube", die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie als de video('s) zijn afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "YouTube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je de toewijzing aan je profiel op YouTube niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.
Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld of niet, er wordt elke keer dat deze website wordt geopend een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerkingsactiviteiten die buiten onze controle vallen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de YouTube-gebruiksvoorwaarden op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de / intl / de / policies / privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

9) rechten van de betrokkene

9.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt is of zal worden vrijgegeven, wordt de geplande periode van de opslag of de criteria voor de bepaling van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, de klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, indien we hebben ze niet verzameld van u, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd in D rittlands bestaan;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert om uw gegevens te verwijderen vanwege ontoelaatbare dataverwerking en in plaats daarvan te vragen het verzoek beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig om te beweren, de uitoefening of de verdediging van juridische claims nadat we niet meer van deze gegevens nodig heeft na het doel is bereikt, of als u zich hebben verzet tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen opwegen tegen;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen. deze verbetering of verwijdering van de gegevens of een beperking van de verwerking communiceren, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of is geassocieerd met een onevenredige inspanning. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover aangezien dit technisch mogelijk is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 GDPR:. Als u van mening dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd met de BBPR, hebt u het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS VOORAL LEGITIEME BELANG, HEBT U ALLE TIJD OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN, OM REDENEN DIE WIJ OP UW SPECIFIEKE SITUATIE TOEPASSEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEINDIGEN. VERDERE VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WE VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE BUITEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING OF UITDRUKKING VAN DE UITDRUKKING VAN TOEPASSING IS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN BEENDINDIGEN.

10) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - bovendien op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen worden verwerkt op basis van art. 6 Paragraaf 1 branden en / of we hebben geen rechtmatig belang bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6 Paragraaf 1 lit. blijken te zijn voor de verwerking dat de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen, of de behandeling dient te beweren, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.