afdruk

Nordair Systems GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 18e
20459 Hamburg
Duitsland

Tel.: +49 40 52473283
E-mailadres: iknfo @ neerdair-systeemmw.de

Griffierechtbank: Kantongerecht Hamburg
Registratienummer: HRB 166861

Directeur: Ruben Koers

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.